1. Wstępnej Rezerwacji dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres kontakt@dw-jedrol.pl lub telefonicznie 600 394 796 podając następujące dane: Imię i Nazwisko lub nazwę wynajmującego , liczbę gości z zaznaczeniem czy jest to osoba dorosła czy dziecko. W Przypadku dziecka podanie wieku, dokładnego termin pobytu.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Klient zobowiązany jest w ciagu 3 dni do dokonania wpłaty zadatku Numer rachunku ING BSK 86 1050 1474 1000 0012 0273 5492 Dom Wczasowy Jędrol, Teresa Jędro,l Suche 60 a 34-520 Poronin NIP 736-110-76-45 Regon 490301495
 3. Dokonanie Rezerwacji oraz wpłata zadatku jest jednoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Wynajmującego. W Momencie Dokonania Rezerwacji i wpłacenia 30 % zadatku( wartości całego pobytu ) Umowę najmu uważa się za zawartą
 4. Wynajmujący są Uprawnieni do odwołania rezerwacji w terminie do 45 dni przed planowanym przyjazdem bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zadatek nie podlega zwrotowi
 5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego.
 6. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 7. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 8. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 9. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 10. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pokoi do godziny 22:00.
 11. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 12. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
 14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.
 15. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.
 16. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
 17. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.
 18. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów obowiązuje ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami
 19. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze w biurze.